Vil Norges matsikkerhet overleve klimaendringene?

Klimaendringene kan true matsikkerheten i Norge, ifølge forskere. Fjorårets tørre sommer rammet norske bønder hardt og dypt. I framtida viser prognosene at det vil bli varmere og våtere hele året igjennom, og det finnes ikke noe statlig program for klimatilpasning for norske bønder.

Klimaendringer og produksjonsvansker av mat i andre land kan også få alvorlige ringvirkninger for Norge. Med en høy import av mat- og fòrråvarer fra andre land er vi sårbare for hva som skjer utenfor landets grenser, klimamessig og politisk. Det kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser for oss i Norge.

Samtidig har vi per i dag ikke et beredskapslager for korn.

Hvordan ser framtida ut for norsk matsikkerhet? Risikerer vi at Norge blir et land som ikke er i stand til å brødfø sin egen befolkning? Hvor sårbare er vi for klimaendringer og politisk uro i andre land som vi driver handel med?

Uår forteller en varm og personlig historie om matproduksjon i klimakrisens tid. Vi blir kjent med den tørkerammede melkebonden Einar, som etter sitt livs vanskeligste sesong legger ut på en reise til Malawi i Øst-Afrika. Her møter han bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår. Hva gjør de for å kunne fortsette å produsere mat? Hvordan holder de motet oppe i krisetid? Og hva kan egentlig en norsk bonde lære av malawiske småbønder?


Utgivelsesår, Land, Lengde: 2019, Norge | Sweden, 29 min
Språk: Norsk, engelsk & tumbika
Produksjonsselskap: Differ Media
Regissør: Åsa Ekman
Produsent: Åsa Ekman & Julia Dahr
Fotograf: Aurora Hannisdal
Klipper: Mathias Askeland
Lyddesign: Karoline Fjugstad Wendelborg
Inngang: Gratis

Visninger:
21/10/19
kl.18.00 – 20.30
Stormen
Gratis Inngang