Om festivalen Human Nord

Dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs Nord – International Documentary Film Festival 2018 (eller bare Human Nord) går av stabelen tirsdag 3. – lørdag 7. april 2018. Hovedbasen er i Stormen bibliotek i Bodø sentrum.

Gjennom å vise engasjerende dokumentarfilmer og arrangere panelsamtaler, konserter, m.m., ønsker festivalen å sette søkelys på menneskerettighetstematikk som berører mennesker på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Pilotversjonen til Human Nord var menneskerettighetsfestivalen Human Rights Human Wrongs som ble arrangert i 2016. I år arrangeres festivalen for andre gang i Bodø, og nå i utvidet og fornyet versjon, med filmvisninger og aktiviteter over 5 dager. Human Nord er søsterfestivalen til den etablerte dokumentarfilmfestivalen HUMAN IDFF i Oslo, som arrangeres for tiende gang i år med flere tusen publikummere (se www.hrhw.no). I og med at festivalen i Bodø er i etableringsfasen så er det primært en dugnadsfestival, drevet fram av idealisme. Alle filmvisninger og panelsamtaler er åpne og gratis for publikum. Stormen bibliotek er nærmeste samarbeidspartner.

Vi har en drøm om å etablere en årlig festival som skal være en betydningsfull arena i Nord for å både sette aktuelle menneskerettighetstemaer på dagsorden og å vise fram kraften i dokumentarfilm som kunst- og informasjonsmedium og endringsagent i samfunnet.

I år har festivalen valgt følgende hovedtemaer:

3. og 4. april: Vold i nære relasjoner. Program i nært samarbeid med Krisesenteret i Salten.

5. april: «Grønn kolonialisering?»  – urfolks og lokalbefolknings rettigheter i møte med næringsliv og industri under det grønne skiftet.

6. april: Norske dokumentarfilmer.

7. april: «Blikk ut i verden» – menneskerettigheters kår, medbestemmelse og demokrati i ulike deler av verden.

Se detaljert informasjon i programoversikten.

Velkommen til filmvisninger, panelsamtaler, fagdager, veldedighetskonsert, skolevisninger, workshoper for ungdom og regional satsing, og velkommen til en festivalopplevelse som forhåpentligvis kan trigge refleksjon, øke bevissthet og stimulere til samtale og offentlig debatt!

 

Festivalledelsen består av 4 parter: Marie Bunes, Ada Kvikstad Mathisen, Tomas Lopez og Human IDFF i Oslo. Se mer om disse under.

 

 

 

 

Marie Bunes

Festivalsjef

Marie Bunes har en bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo, og har tidligere erfaring fra filmbransjen. Hun har jobbet blant annet som journalist i Lokalavisa Nord-Salten og som miljøterapeut med enslige mindreårige flyktninger. Bunes var festivalsjef for pilotprosjektet Human Rights Human Wrongs Bodø i 2016, samt ansvarlig for festivalens arrangement på Hamarøy.

Ada Kvikstad Mathisen

Prosjektleder

Ada Kvikstad Mathisen er gründer og rådgiver i Prometheus Ideas. Hun har en master i internasjonale utviklingsstudier fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, og en bachelor i sosialantropologi.
Adas interessefelt inkluderer mangfold og kulturforskjeller, rettigheter og politiske systemer, og utviklingsprosjekter og -strategier på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Hennes bakgrunn inkluderer også bedriftsutvikling og arbeid med sosialt entreprenørskap.


Tomás López

Markedsføring

Tomás López er utdannet siviløkonom ved Handelshøgskolen i Bodø og var stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Nord universitet. Sentrale arbeidsområder for han er kretsløpsøkonomi, bedriftsutvikling, sosialt entreprenørskap, aksjonsforskning, empowerment evaluation, og integrerings- og mangfoldsproblematikk i et sosioøkonomisk perspektiv.

Human International Documentary Film Festival (Oslo)

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival i Oslo er en filmfestival som setter fokus på menneskerettigheter og menneskers kamp for et verdig liv. Festivalen byr på norske og utenlandske dagsaktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops og performances. Den ble arrangert for 10. gang i mars 2018, med et stort publikum og et bredt program. Ketil Magnussen er festivalsjef.  

Festivalen ønsker å bidra i samfunnet med å skape engasjement for saker som gjelder menneskers rett til et trygt og verdig liv, ytringsfrihet og politiske og sivile rettigheter. Læring skjer gjennom debatter med faglig tyngde i kombinasjon med skildringer av personlige erfaringer.

Engasjement skapes gjennom sterke skildringer på kinolerretet. Dokumentarfilmen er et spesielt godt medium for å skape samfunnsdebatt og engasjere mennesker til å sette seg inn i menneskerettighetssaker på globalt og nasjonalt plan. Den er også et viktig vindu for ulike perspektiver på samfunnet rundt oss og verden forøvrig.

Visjonen er at festivalen skal gi alle, uansett forutsetninger, anledning til å snakke med menneskerettighetsforkjempere fra inn- og utland, diskutere med forskere og filmskapere, politikere og journalister og hverandre. På HUMAN IDFF opplever man en nærhet til temaene som tas opp – ved å se film, ved at følelsene og tankene settes i sving, og ved å la seg inspirere av menneskerettighetsforkjempere, aktivister, eksperter og filmskapere.