Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /customers/7/c/7/humannord.no/httpd.www/wp-config.php on line 99 Norsk dokumentarfilm om menneskerettighetsema i toppsjiktet – Human Nord

Norsk dokumentarfilm om menneskerettighetsema i toppsjiktet

Dokumentarfilmbransjen i Norge er i sterk utvikling, og norske dokumentarfilmregissører gjør seg bemerket i internasjonal sammenheng. I 2016 vant filmen «Nowhere to hide», som handler om konsekvensene av krigen i Irak for vanlige mennesker, hovedprisen under verdens største dokumentarfilmfestival, IDFA i Amsterdam. Filmen ble regissert av Zaradasht Ahmed, og det er første gang en norsk film har vunnet hovedprisen. I 2015 ble også første gang en norsk dokumentarfilm vant prestisjeprisen «Cinema for Peace Award» under filmfestivalen i Berlin. Tonje Hessen Schei er regissør for dokumentarfilmen «Drone», som handler om ofrene for de amerikanske droneangrepene i Waziristan i Pakistan, og de unge amerikanske dronepilotene som kontrollerer dronene fra den andre siden av verden. Filmen ble diskutert i internasjonale medier som BBC, The Guardian og Huf ngton Post.

Nylig har Tromsø-regissøren Anniken Hoel vakt debatt med sin dokumentarfilm «Dødsårsak: Ukjent», som handler om søsteren Renate som døde etter mange år i psykiatrien. Hoel knytter søsterens død opp mot antipsykotiske medisiner hun ble foreskrevet som del av sitt behandlingsopplegg. Dokumentarfilmen, som setter psykofarma- og legemiddelindustriens lobbyvirksomhet i et svært kritisk lys, hadde premiere på CPH:DOX i mars 2017 og det ble satt opp en spesialvisning av filmen på Stortinget i mai i år.

Stimulere det nordnorske dokumentarfilmmiljøet

HRHW Nord ønsker å bli en aktuell arena og møteplass for norske dokumentarfilmskapere, og stimulere den nordnorske dokumentarfilmbransjen til vekst og utvikling.

HRHW Nord vil søke å gjøre dette gjennom filmfaglige seminarer i samarbeid med andre aktører, og skape mulighet for nettverking med nasjonale og internasjonale dokumentar filmskapere, produsenter og andre i dokumentarfilmbransjen.

Skape engasjement for menneskerettigheter

Overnevnte norske regissører er noen få eksempler på norske dokumentarfilmskapere som tar opp svært viktig menneskerettighet- stematikk som er aktuelle i vår samtid, og de gjør det på en måte som engasjerer et stort publikum og vekker nasjonal og internasjonal oppsikt. Dokumentarfilmens evne til å skape et vindu inn i deler av verden og gi mennesker anledning til å fortelle sine historier, kan gripe tilskueren og vekke følelser som inspirerer til handling og samfunnsdebatt.

Vi tror at noe av det viktigste vi kan bidra med i samfunnet er å skape engasjement for saker som gjelder menneskers rett til et trygt og godt liv, med ytringsfrihet og politiske og sivile rettigheter. Menneskerettighetene er under press mange steder i verden, av og til også i Norge. At disse rettighetene i dag ikke tilkommer alle og at de ikke er en selvfølge, betyr at de må forsvares og kjempes for.

Det er vår mening at vi i Norge, som ønsker å være et foregangsland i internasjonalt menneskerettighetsarbeid, også bør prioritere sterkere å formidle aktuelle problemstillinger innenfor dette feltet til norsk opinion.

På den måten kan vi bidra til å skape en levende debatt om disse temaene her hjemme, både det som angår oss direkte og det som skjer i verden rundt oss.

Gode dokumentarfilmer hjelper til med å minske kunnskapsgapet mellom de som kan mye og de som kan lite om et tema, og er et ypperlig utgangspunkt for debatt og diskusjon.